อยากรู้ครับ

 yo    

ผมเข้าใจว่าผุ้ที่ตายไปแล้วบางครั้งต้องการจะมาบอกกล่าวหรืออาจมาขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากญาติๆ โดยการสื่อให้ญาติๆได้รับรู้จากเสียงบ้าง จากกลิ่นบ้าง เช่นกลิ่นธูปเป็นต้น.........และในทำนองเดียวกันญาติๆของผู้ตายก็อยากสื่อหรือบอกกล่าวกับผู้ที่ตายไปแล้วอาจเพราะความคิดถึง โดยพูดกับเขาเหมือนๆกับที่เคยพูดตอนมีชีวิตอยู่ พูดในที่ที่เคยอยู่ด้วยกัน ในบ้านบ้าง ในห้องนอนบ้าง ในขณะทานข้าวบ้าง ต่อหน้ารูปภาพของเขาบ้างด้วยความคิดถึง เช่นพูดว่า ไม่ต้องห่วงน๊ะอะไรทำนองนี้ จึงขอถามท่านผู้รู้ว่า
- การที่เราพูดกับผู้ที่ตายไปแล้วนั้นอยากทราบว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะรับรู้สิ่งที่เราพูดกับเขาหรือไม่ครับ (ถามเพียงการรับรู้ของเขาเท่านั้นครับ) ขอบคุณครับ   

ผมว่า รับรู้ได้ครับ ถ้าหากผู้ที่ตายยังวนเวียนอยู่รอบ ๆ ตัวเรา

แต่หากต้องไปชดใช้กรรมในนรก ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ละครับ
แต่สามารถทำบุญส่งไปให้ได้ครับ เช่น ตักบาตร สังฆทาน

หรือหากผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเทวดา เทพ ก็สามารถรับรู้ได้ครับ
ต้องตั้งจิตอธิฐาน• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ธัมมจักร..

• กินดีอยู่ดี มีแต่ยุ่ง กินอยู่พอดี มีแต่เย็น

• อาหารเสริม เมลโล่ มี ZENSORA Mellow Me วิตามินช่วยนอนหลับ ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "พากเพียรปฏิติธรรม" (หลวงปูลี กุสลธโร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย