หลับตาแล้วเห็น คือเห็นด้วยอะไร

 asd    

- หากเราหลับตาแล้วนึกถึงภาพที่เราเคยไปหรือเคยอยู่ แล้วเห็นภาพนั้นในขณะหลับตา
- หรือขณะลืมตาเรามองดูต้นไม้หน้าบ้าน แล้วลองหลับตานึกภาพต้นไม้ที่เรามองดูเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนกัน

อยากเรียนถามว่าภาพที่เรามองเห็นขณะหลับตานั้นมองเห็นด้วยอะไร ขอท่านผู้รู้ได้ช่วยให้ความรู้ด้วย ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ   
ภาพติตตาใจทางพุทธศาสนาเรียกว่านิมิตครับ


มองเห็นทางตาในหรือจิตนั้นเองครับ


• "มีสติอยู่ คือภาวนาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย