ขจัดความขี้ขลาด หรือ ความกลัวได้อย่างไร

 puaw    

เพราะอะไร จิตจึงมีความกลัว
กลัวอนาคต กลัวการมีคนรัก เพราะกลัวความผิดหวัง
กลัวว่าทำอะไรลงไปแล้ว จะไม่สำเร็จ
กลัวว่าจะน้อยหน้ากว่าคนอื่น ฯลฯ
จน...ไม่กล้าที่จะทำอะไร

มีวิธีไหนที่ช่วยขจัดความกลัว
สร้างความกล้าหาญให้กับตัวเองบ้างค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำไว้ล่วงหน้าคะ
อะไรก็เกิดก็ต้องเกิดครับ ทำใจยอมรับมัน มันเป็นผลกรรมของเราหลีกไม่ได้ ได้แต่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดความสามารถของเรา คิดมากไป...ใช่ว่าผลทีออกมาจะเป็นอย่างที่เราคิดเสียที่ไหน

ไม่เช่นนั้นพวกหวังนู่น อยากเป็นนู่นเป็นนี้ในอนาคต พวกหวังไว้มาก ได้ตามที่หวังทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดี

ผลกรรมที่ทำไว้ทั้งบุญทั้งบาป ของจะมาก็มาเอง^^


ความกลัวเป็นอารมณ์ ๆ หนึ่ง
หมั่นฝึกบริหารจิต
ให้มีอารมณ์เดียว คือ วางเฉย
เพื่อละทิ้งอารมณ์อื่น ๆ เช่น เศร้าโศก ดีใจ กลัว
เมื่อคุณไม่รู้สึกยินดี ยินร้าย กับเรื่องต่าง ๆ
เมื่อนั้นความกลัวก็จะหลุดไปครับ

ทำความเข้าใจ ในสัจธรรมของชีวิต
ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จบ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา

ดังนั้น คนรักเราจะเป็นใคร ก็เป็นไป
เมื่อคุณคิดมีรัก คุณต้องเตรียมใจไว้เลยครับ
ว่าต้องเจอ ทุกข์ แน่นอน ทุกข์สุข สลับกันไป

อนาคตเราจะเป็นอย่างไร
จะสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ อย่างไรก็ต้องทำปัจจุบันครับ
ถ้าคุณมัวกลัว ไม่ทำปัจจุบันเลย นั่นก็หมายความว่า
คุณไม่สำเร็จแล้วครับ

จะน้อยหน้าใครไม่เป็นไร ทำของเราให้ดีที่สุดครับ
คนกวาดถนน คนเก็บขยะ ทำไมเขาถึงทำงานครับ
เพราะเขาไม่สนใจว่าใครจะมองเขาอย่างไรไงครับ
ดังนั้น คุณไม่ต้องไปสนใจ สายตาคนอื่นหรอกครับ
ถ้ามั่นใจ ไม่มีอะไรทำอะไรคุณได้
อย่าไปกังวลให้มากครับ

สิ่งสำคัญที่สุด อนาคตมาจากปัจจุบัน
หากทำปัจจุบันดีแล้ว อนาคตจะดีด้วย ครับ
เสมือนผลแห่งกรรม
คุณจูล่ง ชอบๆๆๆ


ความรู้สึกเกิดขึ้นจากจิตใจ

มันสามารถให้เรารับรู้ถึงตัวเราได้

ว่าเรายังเป็นคนอยู่
...เพราะ..ความกลัว..ทำให้พระพุทธเจ้า..ค้นหาพระธรรม..และค้นพบสัจจธรรม
...คุณต้องการได้สิ่งใดในโลกนี้แม้กระทั่งคนที่คุณรัก...หรือคนที่รักคุณ..เขาก็จะต้องจากคุณไป
...หยุดการแสวงหา...เถอะ..เราได้สิ่งใดมา..สิ่งนั้นก็จะต้องจากเราไป...แม้แต่ร่างกายของเราเอง..สาธุ
เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์๕ เมื่อไร้ตัวไร้ตน ก็ไม่รู้จะกลัวไปเพื่ออะไร ๚๛


กลัวเพราะความทะยานอยากมาก กลัวเพราะความยึดมั่นถือมั่นมาก
กลัวเพราะไม่รู้ความจริงที่ต้องรู้มาก

ดับกลัวได้ด้วยกล้า
คือกล้าปฏิบัติทางสายกลาง คือ มรรค8 ,ศีล สมาธิ ปัญญา
กล้าการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
กล้าทำสมถวิปัสสนา
กล้าที่จะไม่ประมาทความกลัว อยู่ในอกุศลมูลที่เป็นโทสะ คือ ขัดเคือง ปฏิเสธกับสภาวะที่กระทบ โดยมีความไม่รู้เป็นเหตุ

เพราะถ้ารู้ ก็ไม่กลัว

ก็ทำตนให้เป็นผู้รู้ จะได้ไม่ต้องกลัว

เข้ามาในการปฏิบัติ รู้ชัด รู้แจ้งใน อริยะสัจ4
เป็นวิธีกำจัดความกลัวโดยสิ้นเชิงกลัว เกิดจาก ไม่รู้ พะวงสงสัย ไม่มั่นใจ

สร้างความกล้า ขจัดความกลัว โดยอาศัย ๒ ปัจจัย ปัจจัยภายนอก กับ ปัจจัยภายใน
คือ กัลยาณมิตร๑ และ ปัญญาของตน๑

ทำเหตุให้ดี ผลย่อมดี จงเดินตามทางที่ดีเท่านั้นค่ะ
และไม่ต้องกลัวอีกต่อไป 4,340 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย