ทุกข์ของผู้มีบุตรยาก

 nanapiya    

เรียนถามผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ดิฉันควรจะปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทใดดีคะ เพื่อจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ขอบคุณค่ะ
ดิฉันควรจะปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทใดดีคะ เพื่อจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
อนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาครับ แต่ควรทราบว่าการที่จะสมหวังด้วยเรื่องใดๆนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับหลักเหตุผลที่ถูกต้องด้วย มิใช่นึกอยากได้สิ่งใดก็จะมานั่งสวดมนตร์หรือปฏิบัติธรรมเพื่อสมหวัง กันทีหนึ่ง พึงน้อมใจว่่าเราจะเจริญกุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานจึงจะควรครับ

การปฏิบัติธรรมโดยย่อคือ ไตรสิกขา สำหรับเราๆก็คือการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ครับ ส่วนเรื่องสวดมนตร์นั้นก็เริ่มด้วยบทดังนี้:

* อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
* สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
* สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

http://www.84000.org/pray/sorrapanya.html

ทุกข์ของผู้มีบุตรยาก

ส่วนเหตุที่มีลูกยากนั้นเป็นกรรมที่ตนเองสั่งสมมาไว้แต่อดีตเช่นเป็นกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจตนาที่จะไม่ให้คน หรือสัตว์อื่นเขามีลูก เช่น บ้างก็รับจ้างทำหมัน ทั้งสำหรับคน สำหรับสัตว์บ้าง
หรือบ้างก็พออกพอใจที่จะรับประทานไข่ของเขาที่เขาเตรียมจะเป็นตัวอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
หรือในอดีตชาติเกิดเคยตั้งเจตนาที่จะไม่มีลูก เพราะชาตินั้นๆ อาจจะเดือดร้อนลำบากเหลือเกินจึงตั้งจิตตั้งเจตนาไว้อย่างหนักแน่นหาก เจตนานั้นๆมีกำลังแล้ว และพร้อมด้วยปัจจัยเกี่ยวกับร่างกายของท่านทั้งสองที่พร้อมให้เจตนานั้นๆส่ง ผล ก็ย่อมทำให้การมีลูกนั้นเกิดขึ้นไม่ได้..มีได้หลายกรณี..

อย่างไรก็ดี ถ้าอยากมีก็ลองปรึกษาแพทย์ดูก่อน สมัยนี้ เเพทย์อาจช่วยได้ถ้ากรรมไม่แรงจริงๆ แต่ถ้าหมดหนทางจริงก็วางใจว่า..
การมีอะไรๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น แต่ทุกข์บางอย่างเราก็ยังต้องแบกกันไป
มีโค ก็ทุกข์เพราะโค (ความจริง) แต่คนโดยมาก ก็เห็นว่า มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค
มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก(ความจริง) ..แต่คนโดยมากเห็นว่า มีลูกย่อมบันเทิงเพราะลูก
มีหัว ก็ต้องเจ็บหัว ปวดหัว (ที่ผิดปกติขึ้นมา หรือเจ็บป่วย)
บุคคลใดมีท้อง ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการปวดท้อง..มีขาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะขา ฯลฯ

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์...ท่านผู้ถามอาจจะต้องมองในมุมนี้ว่า การที่ท่านผู้ถามไม่มีลูก ก็ย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะลูก


เมื่อวางใจได้ก็ไม่ทุกข์มากครับคุณ nanapiya คุณอ่านข้อความของคุณ ddman แล้วคิดอย่างไรควรตอบด้วยครับ


อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ทำความดี สร้างกุศลมากๆๆๆ ฟ้าดินย่อมเห็นใจและประทานบุตรที่น่ารักมาให้นะคะ

อดทนสู้ต่อไปค่ะ ^^1.ไม่ทำบุญทำกุศลด้วยตนเอง ไม่ชักชวนให้คนอื่นทำบุญทำกุศล เขาผู้นั้นเป็นคนเข็ญใจไร้ญาติขาดมิตรบริวารเจ้าค่ะ

2.ไม่ทำบุญทำกุศลด้วยตนเอง แต่ชักชวนให้คนอื่นทำบุญทำกุศล เขาผู้นั้นเป็นคนยากจน แต่มีญาติมิตรและบริวารมากเจ้าค่ะ

3.ทำบุญทำกุศลด้วยตนเองผู้เดียว แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นทำบุญทำกุศล เขาผู้นั้นเป็นคนถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ แต่ไร้ญาติขาดมิตรบริวาร ไม่มีทายาทสืบสกุลเจ้าค่ะ

4.ทำบุญทำกุศลด้วยตนเองด้วย และชักชวนให้คนอื่นทำบุญทำกุศลด้วย เขาผู้นั้นย่อมถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์และบริวาร มีทายาทสืบสกุลเจ้าค่ะ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ
และขอขอบคุณผู้ตอบกระทู้ทุกท่านค่ะ

การมีอะไรๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น แต่ทุกข์บางอย่างเราก็ยังต้องแบกกันไป
มีโค ก็ทุกข์เพราะโค (ความจริง) แต่คนโดยมาก ก็เห็นว่า มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค
มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก(ความจริง) ..แต่คนโดยมากเห็นว่า มีลูกย่อมบันเทิงเพราะลูก

แต่สิ่งที่เกิดคือ เราไม่มี เรารู้สึกขาด เรารู้สึกเศร้า วันแต่ละวัน ผ่านเรื่องดีใจ เสียใจ วุ่นวายต่างๆนาๆ พอว่างๆก็จะกลับความรู้สึกที่ว่า เรายังไม่ได้มีในสิ่งนี้ เชื่อว่าถ้าเรามีชีวิตเราจะมีความสุขมากกว่านี้ พอปรับใจว่าลองคิดแบบนี้สิ มีก็ทุกข์ ไม่มีก็จะได้ไม่ทุกข์
มันก็เกิดความว่าง ว่างแบบกว้างๆเลย รู้สึกว่าน่ากลัวนะ เหงาๆ ไม่ได้ว่างแบบสงบนะคะ
หากตอบกระทู้ช้า ขอโทษด้วยนะคะคุณ nanapiya ไม่มี แต่ครอบครัวอื่นมี คุณจึงคิดว่ามันขาด
จริงๆ แล้วเป็นความอยากได้ของผู้หญิงที่ล้มล้างได้ยากมาก

402 ยอดปรารถนาของสตรี
ปัญหา อะไรคือยอดปรารถนาของสตรี และทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่ปรารถนานั้น ?
พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันมาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้แล้ว อาจจะได้โดยง่าย ฐานะ ๕ ประการคืออะไร ? คือ ความปรารถนาที่ว่า ขอเราพึงเกิดในสกุลอันเหมาะสม ๑ ขอเราพึงไปสู่สกุล (ได้สามี) ที่เหมาะสม ๑ ขอเราพึงอยู่ครองเรือนโดยไม่มีหญิงร่วมสามี ๑ ขอเราพึงมีบุตร ๑ ขอเราพึงประพฤติครอบงำสามีได้ ๑...”

http://www.84000.org/true/402.html


มันคงเป็นกรรมเก่าของคุณครับแต่คุณก็ต้องอดทนและหมั่นสั่งสมบุญคือ ทาน ศีล ภาวนา ให้ได้เกือบทุกวันเมื่อทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานว่าขอให้ได้บุตรผู้มีบุญมาเกิดแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้คู่กรรมคู่เวรบ่อยๆขอให้พวกเขาเหล่านั้นจงอโหสิกรรมให้มีแค่นี้แหละวิธีแก้ไขครับ
ค่ะ มันเป็นเรื่องง่ายๆ หรือทั่วๆไป สำหรับคนอื่น แต่ไม่ใช่สำหรับดิฉัน
ครั้นจะคิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้
มันก็เหมือนกับหลอกตัวเองมากกว่า เพราะต่อจากคำปลอบใจตัวเองว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ก็คือคำว่า จริงหรือ ตัวเราคิดอย่างนั้นจริงหรือ สิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้เหนือธรรมชาตินี่นา มันเป็นความต้องการของคนทั่วไปนะ สงสัยตัวเราจะถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำและกำลังใจทุกๆท่านนะคะ
ขอบคุณในความกรุณาค่ะ สวัสดีค่ะ


สวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้จิตใจสงบ มิใช่เพื่ออ้อนวอนตามที่ตนปรารถนาอันเป็นกิเลส สิ่งที่ทุกคนไม่สมหวังนั้นมีมากกว่าที่สมหวัง ตั้งแต่เกิดมาหวังสัก ๑,๐๐๐ เรื่อง สมหวังสัก ๑๐๐ ถึงหรือปล่าวก็ไม่ทราบ กรณีของคุณถึงเวลามาเอง (กาลสมบัติ)


ผมว่าอย่าไปคิดมากเลยครับ ผมว่า ถ้ามีลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องมี

ลูกคือบ่วง ที่จะผูกรัด ไม่ให้เรากระทำสิ่งต่างๆได้โดยสะดวก
เพราะเรา จะหวง ห่วง จนไม่สามารถ ทำกิจ อันควรทำได้ถึงพร้อม
และเราไม่ต้องทุกข์ใจ กลัวว่าลูกจะไม่ดี เพราะเราไม่มี
และคนส่วนใหญ่ที่เกิดมาใน ยุคนี้ ล้วนมีบาปมาเกิด สังคมถึงแย่ลง

อยากลองให้ วิเคราะดูดีดี ว่า ถ้าเราไม่มีลูก มีประโยชน์มากมาย

เราไม่ต้องมีห่วง เราสามารถบำเพ็ญเพียรต่างๆจนถึงพร้อมได้

แต่ บางทีสำหรับ ผู้ยังละไม่ได้เต็มที่

การที่รักใครสักคน ทำให้เรามีกำลังใจพร้อมพุ่งชน ปัญหาอันตรายต่างๆ เพื่อปกป้องคนคนนั้น

ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถึงอย่างไร เราก็จะทุกข์เพราะความรัก


ค่ะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ


 4,308 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย