ทุกข์ของผู้มีบุตรยาก

 nanapiya    

เรียนถามผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ดิฉันควรจะปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทใดดีคะ เพื่อจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ขอบคุณค่ะ   
ดิฉันควรจะปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทใดดีคะ เพื่อจะได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
อนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาครับ แต่ควรทราบว่าการที่จะสมหวังด้วยเรื่องใดๆนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับหลักเหตุผลที่ถูกต้องด้วย มิใช่นึกอยากได้สิ่งใดก็จะมานั่งสวดมนตร์หรือปฏิบัติธรรมเพื่อสมหวัง กันทีหนึ่ง พึงน้อมใจว่่าเราจะเจริญกุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานจึงจะควรครับ

การปฏิบัติธรรมโดยย่อคือ ไตรสิกขา สำหรับเราๆก็คือการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ครับ ส่วนเรื่องสวดมนตร์นั้นก็เริ่มด้วยบทดังนี้:

* อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
* สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
* สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

http://www.84000.org/pray/sorrapanya.html

ทุกข์ของผู้มีบุตรยาก

ส่วนเหตุที่มีลูกยากนั้นเป็นกรรมที่ตนเองสั่งสมมาไว้แต่อดีตเช่นเป็นกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจตนาที่จะไม่ให้คน หรือสัตว์อื่นเขามีลูก เช่น บ้างก็รับจ้างทำหมัน ทั้งสำหรับคน สำหรับสัตว์บ้าง
หรือบ้างก็พออกพอใจที่จะรับประทานไข่ของเขาที่เขาเตรียมจะเป็นตัวอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
หรือในอดีตชาติเกิดเคยตั้งเจตนาที่จะไม่มีลูก เพราะชาตินั้นๆ อาจจะเดือดร้อนลำบากเหลือเกินจึงตั้งจิตตั้งเจตนาไว้อย่างหนักแน่นหาก เจตนานั้นๆมีกำลังแล้ว และพร้อมด้วยปัจจัยเกี่ยวกับร่างกายของท่านทั้งสองที่พร้อมให้เจตนานั้นๆส่ง ผล ก็ย่อมทำให้การมีลูกนั้นเกิดขึ้นไม่ได้..มีได้หลายกรณี..

อย่างไรก็ดี ถ้าอยากมีก็ลองปรึกษาแพทย์ดูก่อน สมัยนี้ เเพทย์อาจช่วยได้ถ้ากรรมไม่แรงจริงๆ แต่ถ้าหมดหนทางจริงก็วางใจว่า..
การมีอะไรๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น แต่ทุกข์บางอย่างเราก็ยังต้องแบกกันไป
มีโค ก็ทุกข์เพราะโค (ความจริง) แต่คนโดยมาก ก็เห็นว่า มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค
มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก(ความจริง) ..แต่คนโดยมากเห็นว่า มีลูกย่อมบันเทิงเพราะลูก
มีหัว ก็ต้องเจ็บหัว ปวดหัว (ที่ผิดปกติขึ้นมา หรือเจ็บป่วย)
บุคคลใดมีท้อง ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการปวดท้อง..มีขาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะขา ฯลฯ

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์...ท่านผู้ถามอาจจะต้องมองในมุมนี้ว่า การที่ท่านผู้ถามไม่มีลูก ก็ย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะลูก


เมื่อวางใจได้ก็ไม่ทุกข์มากครับ


• วัดชุมพรรังสรรค์

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• น้ำส้มคั้นสดรสดีรามอินทรากม2

• เพลง ลมหายใจแห่งความสุข

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย