ผมเข้าใจผิดเองหรือเปล่าครับ

 kakas    

(1.) คำว่า "จิตเกิดที่ไหนดับที่นั่น" พอเข้าใจบ้างแล้วครับ แต่........
(2.) และคำว่า" พอชีวิตดับวิญญาณก็จุติแล้ววิญญาณก็ปฎิสนธิทันที อาจไปปฏิสนธิเป็นอสุรกาย เปรต เทวดา พรหม หรืออะไรก็แล้วแต่กรรมจะนำไป......."

ข้อ (1.) เกิดที่ไหนดับที่นั่น แต่ข้อ (2.) ไม่ดับแต่ไปปฏิสนธิทันที
เมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้อไม่ขัดแย้งกันหรือครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดและสับสนไปเองครับ ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ


   

จิตปุถุชนเป็นอยู่โดยการเกิดดับเจ้าค่ะ เกิดแล้วดับ ดับแล้วเกิด ไม่ใช่ดับแล้วไม่เกิด
จิตดวงสุดท้ายคือวิบากจิตทำหน้าที่จุติเจ้าค่ะ
และจิตชนิดเดียวกันกับจุติจิตนั้น ทำหน้าที่ปฏิสนธิเป็นจิตดวงแรกในภพใหม่เจ้าค่ะ

เช่นเคยให้ทาน รักษาศีล เวลาก่อนจะตายระลึกถึงกุศลนั้นจิตเป็นกามาวจรกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิตดวงนั้นมาทำหน้าที่จุติคือตายในภพนั้น แล้วกามาวจรกุศลวิบากจิตแบบเดียวกันนั้นมาทำหน้าที่ปฏิสนธิในภพใหม่เช่นเป็นมนุษย์หรือเทวดาเจ้าค่ะ

เช่นเคยบรรลุปฐมฌาน เวลาก่อนจะตายระลึกถึงทางแห่งปฐมฌาน บรรลุปฐมฌานวิบาก ปฐมฌานวิบากจิตดวงนั้นมาทำหน้าที่จุติคือตายในภพมนุษย์ขณะนั้น แล้วปฐมฌานวิบากจิตดวงนั้นทำหน้าที่ปฏิสนธิเป็นจิตดวงแรกในพรหมโลกคือเกิดเป็นพรหมเจ้าค่ะ

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


• ปาฏิโมกข์

• ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัว

• น้ำท่วมกาย ภัยท่วมจิต

• แบ่งกันไม่ลงตัว ( ทัพพปุบผาชาดก )

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย