เรียนถามเรื่องการทำสมาธิ

 chanyuth  

สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิครับ
- เวลานั่งสมาธิแล้สรู้สึกหนักตัว หัวตื้อ ศรีษะหนักขึ้นเรื่อยๆ
ไม่ทราบว่าผมทำถูกต้องหรือไม่ แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• พระอาจารย์ต้นสวดรตนปริตร

• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม

• ชีวิตนี้มีค่า

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย