เชิญฟัง พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก เรื่อง ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง 13-6-53 13.30-15.00น.

 kaveebsc  

ททท. กำหนดจัดสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด
"ท่องเที่ยวไทยในทศวรรษใหม่ ไร้กรอบและขอบเขต ( Tourism Unbound: The Road to
Nowhere)"
ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ผู้รู้จากแวดวงต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
และการตลาด มาร่วมแสดงทัศนะ แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาดและการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ
สำหรับอนาคต

ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีเสวนาธรรมในหัวข้อ "ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง (Keep
Walking for Soul Searching)
โดยได้เชิญพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก , คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิจากทีวีบูรพา และ คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง เป็นวิทยากร"
ดำเนินรายการโดยคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-15.00 น.
ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าฟังการสัมมนาข้างต้น โดย download
แบบตอบรับแล้วส่งมาที่ library@tat.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2652 2870"

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ
• อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9

• "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ควรศึกษาว่า ผู้ใดที่เราควรเคารพนับถือ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)

• ภาวนามยปัญญา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย