สอบถามเรื่อง มหาวิหาร ๑๘ ตำบล ในกรุงราชคฤห์ ครับ

 phuwanai    

 อัฏฐารสมหาวิหาร หรือ มหาวิหาร ๑๘ ตำบล ในกรุงราชคฤห์ มีอะไรบ้างครับ 
พอดีอาจารย์ให้ลองค้นหาดู ผมพยายามค้นแล้วไม่พบว่าชื่อมหาวิหารใดบ้างใน ๑๘ มหาวิหารนั้น
ทราบแต่ว่า มหาวิหาร ๑๘ ตำบล ในกรุงราชคฤห์ มีสีมาอันเดียวกัน ซึ่งพระธรรมเสนาบดี สารีบุตรเป็นผู้ผูกสีมา
และมหาวิหารเหล่านั้น ได้รับการบูรณะโดยการนำของพระเถระทั้งหลายก่อนทำปฐมสังคายนา
ท่านใดที่มีข้อมูลว่าได้แก่มหาวิหารใดบ้าง ช่วยโพสบอกด้วยครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้า

ป.ล. น่าจะมีข้อมูลข้อมูลอยู่ในหนังสือที่หัวหน้าพระธรรมทูตหรือพระธรรมทูตสายอินเดียเขียนไว้
หนังสือเท่าที่ผมลองค้นไม่พบเกี่ยวกับ อัฏฐารสมหาวิหารเลย   
 4,263 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย