สงสัยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธ

 beezasung    

อยากทราบว่าพวกหมอผี

ไสยศาสตร์ อะไรพวกนี้เป็นพุทธป่าวอะ

เหนพระบางองค์บอกไม่ใช่ บางองค์บอกใช่ งงล่ะนิ

ไปเจอพระที่เป็นหมอผีบ่อยๆ

เข้าทรงก็มี อิอิ
ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เป็นอลัชชี


แล้วอลัชชีคืออะไรอะคับ

ขอโทษด้วยคับที่ไม่รู้


พระศาสดาที่พวกนั้นเคารพ นับถือ ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระธรรม

เป็นหนอน ที่อาศัยตามต้นไม้ใหญ่ น่ะ


พระในศาสนาพุทธ ใช้อำนาจจิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่น

พวกหมอผี ไสยศาสตร์ เป็นผู้ใช้อำนาจจิตเพื่อช่วยตนเองและพรรคพวก รังแกผู้ที่มีอำนาจจิตต่ำกว่า คือ พวกผี
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นเป็นเรื่องของ
ทุกข์
เหตุเกิดทุกข์
ความดับทุกข์
ทางดำเนิน หรือวิธีทำให้เหตุทุกข์ดับ หมดไปสลายไป

นอกจากอริยสัจจทั้ง 4 ประการนี้แล้ว น่าจะไม่ใช่คำสอนและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะครับ


 4,064 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย