ถามผู้รู้ เกี่ยวกับยุคของพระพุทธเจ้าต่างๆครับ

 พุทโธ    

ได้รับทราบมาถึงการแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็นยุคต่างๆ

กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์แรกและพรองค์ต่างๆ (มีระบุชื่อแล้ว 10 พระองค์) การบำเพ็ญบารมี ระยะเวลาในการบำเพ็ญพระบารมี ฯลฯ ทำให้ตอนนี้สับสนมากครับ

เท่าที่ร่ำเรียนมา ทราบแต่พระพุทธเจ้า(เจ้าชายสิททัตถะ) และการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์

แล้วการแบ่งยุคนี้ มีจริงๆหรือครับ หรือว่าเป็นอีกนิกายนึง

ตอนนี้สับสนจริงๆครับ

รบกวนท่านผู้รู้กรุณาตอบหน่อยครับ

http://atcloud.com/stories/77787 (ขัวข้อที่กล่าวถึง ลองเข้าไปอ่านดูครับ)
เชื่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้ คือเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นี้เล่าและเผยชื่อของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ก็เพียงพอ
ส่วนสมเด็จองค์ปฐมเป็นเรื่องเล่า ไม่ได้มีการรับรองยืนยันจากพุทธพจน์ ควรปล่อยให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปจะควรกว่า เพราะความรู้นี้ไม่มีประโยชน์ต่อการตรัสรู้เลย


 4,123 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย