จีวรพระมีกี่ช่อง

 ทิพย์อักษร  

มีผู้ถามว่าา จีวรพระ มีกี่ช่อง

ใครทราบ กรุณาช่วยบอกทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า


• "แก้ภายใน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย