จีวรพระมีกี่ช่อง

 ทิพย์อักษร    

มีผู้ถามว่าา จีวรพระ มีกี่ช่อง

ใครทราบ กรุณาช่วยบอกทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า
มี11ช่อง ช่องที่11เรียกรังดุม พระพุทธเจ้าเดินผ่านที่นาของชาวมคฤ เห็นแปลงนาจึงถามพระอานนทว่าจะทำจีวรเหมือนแปลงนานี้ได้หรือเปล่า พระอานนทเป็นผู้ทำการเย็บจีวรจากแปลงนานั้นจึงเป็นต้นแบบของจีวรพระสงฆ์ทั่วไป อยากรู้ต่ออ่านหนังสือวินัยนักธรรมโทมีรายละเอียด เจริญพร


โดยปรกติจะเรียกเป็นขันธ์ จะมี 5 ขันธ์ 7 ขันธ์ 9 ขันธ์ ที่จำหน่ายทั่วไป เป็น 5 ขันธ์ พระธรรมยุติสายปฏิบัติ นิยมใช้ 9 ขันธ์ ใน 1 ขันธ์ จะมี 2กระทง ใหญ่ 1กระทงเล็ก 1 กระทงๆเล็กก็ครึ่งหนึ่งของกระทงใหญ่ ส่วนความสูง 190 ซม. 200 ซม. 210ซม. ส่วนผ้า ก็มี โทเร มิสลิน ผ้าฝ้าย ผ้าดิบขาว ผ้าซันฟอไร ผ้าไหม


โดยปรกติจะเรียกเป็นขันธ์ จะมี 5 ขันธ์ 7 ขันธ์ 9 ขันธ์ ที่จำหน่ายทั่วไป เป็น 5 ขันธ์ พระธรรมยุติสายปฏิบัติ นิยมใช้ 9 ขันธ์ ใน 1 ขันธ์ จะมี 2กระทง ใหญ่ 1กระทงเล็ก 1 กระทงๆเล็กก็ครึ่งหนึ่งของกระทงใหญ่ ส่วนความสูง 190 ซม. 200 ซม. 210ซม. ส่วนผ้า ก็มี โทเร มิสลิน ผ้าฝ้าย ผ้าดิบขาว ผ้าซันฟอไร ผ้าไหม


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย