วิธีทำบุญให้สัมฤทธิผล

 waravorawit    

ผมได้เจอไฟล์วิธีทำบุญให้สัมฤทธิผลและการเบิกบุญเก่า การแก้กรรม อยากจะเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน ท่านสามารถคลิกได้ที่ http://www.ziddu.com/download/11387383/tumboon.pdf
ใช่แบบว่าของวัดสามแยกที่เพชรบูรณ์ใช่ไหม ? สงสัยว่าใช่ ..ใช่ม๊ะ ? บอกตามตรงว่าเบิกบุญ ห้ามวิบาก แก้กรรม อะไรๆพวกนี้ละนะ..ไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย มาบัญญัติแต่งเติมสร้างคำศัพท์ใหม่ๆ ทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดีพอได้ไข้วเขว หลงทาง กล่าวตู่พุทธพจน์ไม่กลัวบาปกรรมหรือ?


มีความเห็นตามที่"คุณศร"แนะครับ
บุญหรือกุศลอยู่ที่เจตนาของเราทั้งสิ้น เราทำกรรมดี กรรมชั่วก็ตาม ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาทั้งสิ้น อย่าไปคิดเป็นเรื่องของสวรรค์ หรืออะไรบันดาล ขอให้เราเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานอยู่เป็นปกติสุข มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยึดหลักความถูกต้องดีงาม ไม่ผิดศีลธรรม แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะ


 4,111 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย