ขอเชิญฟัง-ปฏิบัติธรรม "อริยะสัจจ์๔" ในวันอา. 19 กย. ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑลสาย๔ เจ้าค่ะ

 nuunidjaa  

สวัสดีค่ะ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์อิทธิ
มาบรรยายธรรม "อริยสัจจ์๔" และสอนปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
ณ ศาลาแปดเหลี่ยม(ศาลามรรคแปด) บริเวณสวนเวฬุวัน(ป่าไผ่)
พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม เวลา 9.00-16.00 น.


สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว


**(ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654

คุณสรัลยากร...โทร 086-0159988

คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897

คุณหนุ่ม..... โทร 082-2959857
• วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)

• "ศีลเครื่องวัดความดีของคน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• สภาวธรรมที่ควรรู้ 4 ประการ สมถะ วิปัสสนา สติ ปัจจุบันขณะ เป็นไฉน ??

• "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย