พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมวิปัสสนา/กรรมฐาน

 pookmainz    

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๔๙ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ และ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ๑๐ วัน (ค้างคืน) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ ๒๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.นิมิตรใหม่ ซ.๑๒ เขตคลองสามวา กทม.

ทั้ง ๒ หลักสูตร พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณขนิษฐา ชีพชูเกียรติ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒
 4,066 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย