อานาปนสติ ที่อบรมที่ไหนบ้าง ใน กทม

 ignorance  

ผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับ
มีความสนใจในการปฏิธรรมแบบ อานาปนสติ
โดยเฉพาะ ทางสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แบบภาวนา "พุท-โธ" ครับ
มีวัด สำนักสงฆ์ หรือสำนักปฏิบัติธรรมใดบ้าง ที่อบรมการเจริญภาวนาดังที่กล่าว
ขอความกรุณา ช่วยแนะนำผมบ้างครับ
ผมพักอยู่ถนนรามคำแหง หัวหมาก สามารถเดินทางไปที่ใดได้สะดวกบ้างครับ


• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• 38(08/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย