ยุวพุทธฯขอเชิญฟังเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ” อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 28-11-53@10-12น.

 kaveebsc  

ยุวพุทธฯขอเชิญฟังเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ” อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 28-11-53@10-12น.

ยุวพุทธฯขอเชิญฟังเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ”
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม แห่ง สวนยินดีธรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ที่สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กทม. โทร 02 455 2525
(ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียน หน้าห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์

09.45 - 10.00 น. - เปิดห้องฯ ผู้เข้าฟังทยอยเข้าที่นั่ง

10.00 – 10.15 น. - ผู้ดำเนินรายการแนะนำกิจกรรมบรรยาย “โครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดฯ”
- เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้มาฟัง
- ผู้ดำเนินรายการแนะนำประวัติผู้บรรรยาย

10.15-11.45 น. - Dhamma Talk no.4 เรื่อง “ปฎิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ”
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม แห่ง สวนยินดีธรรม

11.45-12.00 น. - ถาม-ตอบปัญหา
- มอบของที่ระลึกกับวิทยากร
- จบการบรรยาย

----------------------------------------------------------------------------------

สาธุ...ขออนุโมทนากับทุกท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ


• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• ถือศีลแล้วสูญเสีย ใช้วิธีนี้แทนก็ได้ค่ะ Ep.2 #ถือศีล #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• ยกใจให้สูงกว่ากิเลส : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย