ขอเชิญร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออุปกรณ์เผยแผ่ธรรม

 somrak    19 พ.ย. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อไมค์ถวายพระแสดงธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลาย ที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม เพื่อประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ โดยได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออุปกรณ์เผยแผ่ธรรมดังนี้ ตามกำลังศรัทธา

1. มิกเซอร์ BEHRINGER XENYX-1204FX ราคา 15000 บาท
2. ไมค์ BEHRINGER B-1 ราคา 8000 บาท
3. หูฟัง BEHRIGNER HPX-4000 ราคา 2600 บาท

รวมเป็นเงิน 25,600 บาท

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ จะนำมาทำการบันทึกเสียงเพื่อจัดทำซีดีแจกธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน ฟรี ให้ญาติโยมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเผยแผ่ให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต

ผลงานต่างๆดูได้ที่เว็บ www.phrasomrak.com และเว็บต่างๆ ที่ให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ (0406)
บัญชีเลขที่ 406-0-61861-0
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

บุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญในครั้ง จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น คำว่า ไม่มี อย่างปรากฏแก่ท่าน ตลอดไป สาธุ

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ร่วมบุญแล้ว สามารถส่งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อขอรับซีดีตัวอย่าง การเผยแผ่ธรรม ได้ที่ somrak43@hotmail.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ 0862602702

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2010-07-02-03-20-04&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
ขออนุโมทนาบุญคุณโยมและครอบครัว ที่ได้ร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ ขอความปรารถนาที่คุณโยมตั้งใจแล้วจงพลันสำเร็จโดยพลัน

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

พัพพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ

สัพพะระติง ธัมมะระติ ชินาติ

ตัณหักขะโย สัพพทุกขัง ชินาติ

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการสอบนักธรรมชั้น โท และ เอกแล้วละ

คงต้องเตรียมงานสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก อีกแล้วต่อ

รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2010-07-02-03-20-04&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


 3,812 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย