ขอเชิญร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออุปกรณ์เผยแผ่ธรรม

 somrak    19 พ.ย. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อไมค์ถวายพระแสดงธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลาย ที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม เพื่อประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ โดยได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออุปกรณ์เผยแผ่ธรรมดังนี้ ตามกำลังศรัทธา

1. มิกเซอร์ BEHRINGER XENYX-1204FX ราคา 15000 บาท
2. ไมค์ BEHRINGER B-1 ราคา 8000 บาท
3. หูฟัง BEHRIGNER HPX-4000 ราคา 2600 บาท

รวมเป็นเงิน 25,600 บาท

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ จะนำมาทำการบันทึกเสียงเพื่อจัดทำซีดีแจกธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน ฟรี ให้ญาติโยมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเผยแผ่ให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต

ผลงานต่างๆดูได้ที่เว็บ www.phrasomrak.com และเว็บต่างๆ ที่ให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ (0406)
บัญชีเลขที่ 406-0-61861-0
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

บุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญในครั้ง จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น คำว่า ไม่มี อย่างปรากฏแก่ท่าน ตลอดไป สาธุ

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ร่วมบุญแล้ว สามารถส่งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อขอรับซีดีตัวอย่าง การเผยแผ่ธรรม ได้ที่ somrak43@hotmail.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ 0862602702

พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2010-07-02-03-20-04&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8




ขออนุโมทนาบุญคุณโยมและครอบครัว ที่ได้ร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ ขอความปรารถนาที่คุณโยมตั้งใจแล้วจงพลันสำเร็จโดยพลัน

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

พัพพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ

สัพพะระติง ธัมมะระติ ชินาติ

ตัณหักขะโย สัพพทุกขัง ชินาติ

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย



วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการสอบนักธรรมชั้น โท และ เอกแล้วละ

คงต้องเตรียมงานสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก อีกแล้วต่อ

รายนามผู้ร่วมบุญสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2010-07-02-03-20-04&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


 3,942 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย