๙๙๙ ธรรมะวันละคำ...สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ๙๙๙

 sumrarn.da    26 พ.ย. 2553

คนเห็นคนเป็นคนนั้นแหละคน
คนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่
กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไป
จะมั่งมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคน

เกิดหนหนึ่งตายหนหนึ่งพึ่งรู้ไว้
ใช่เกิดใหม่ตายใหม่ได้หลายหน
จะมั่งมีดีเลิศประเสริฐล้น
ก็แค่คน...คนหนึ่ง...เท่านั้นเอง
ธรรมะสวัสดี.... 3,678 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย