จิตนิ่งแล้ว เห็นกิเลสชัด

 ขอเป็นกำลังใจ    9 ม.ค. 2554

เมื่อจิตมันนิ่ง มันผ่องใสแล้ว มันถึงจะปรากฏ ปัญญา ขึ้นมาในที่นั่น
แล้วเห็นกิเลสชัดเจน ชำระกิเลสลงไปได้ ละวางได้

www.thewayofdhamma.org/page3_1_1/page4.htm   
จิตที่นิ่งไมมีจริงในโลกเจ้าค่ะ

ท่านกำลังใช้ภาษาธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องเจ้าค่ะ


ที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า

เมื่อจิตเป็นสมาธิ ปัญญาญาณจึงเกิดได้


ใช้อย่างนี้จึงจะถูกต้องเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.


• มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

• นํานั่งสมาธิ/นั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนนอน

• ปุถุชนจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ แลเป็นผู้เจริญอรหัตตมัคค ได้หรือไม่

• บอกบุญ

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย