เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม

 svsvsv@thaimail.com    3 ก.พ. 2554

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี


ที่มา : เพชรนิวส์


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองเพชรบุรี
เมื่อ พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
โปรดฯให้สร้างพระราชวังขึ้นโดยสร้างบนเขาคีรี หรือเขามหาสมณะ
และพระราชทานนามว่า พระราชวังพระนครคีรี ส่วนภูเขาได้พระราชทาน
นามใหม่ว่า เขามหาสวรรค์ แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกง่ายๆ ว่า เขาวัง
พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย
ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนีโอคลาสสิคผสม
สถาปัตยกรรมจีนทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพรในวันวิทยาศาสตร์ไทย ด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมส่องกล้องดูดาว
ณ พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีขอถวายพะพร


คุณ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ( ป๋อ ) น.ส. พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ( ปู )


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพรทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ


ภาพเหรียญ หลังเรียบพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรีภาพเหรียญ พระอาจารย์จิ หลังคั่ง ปี 45 วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรีมีวัดพระนอนซึ่งมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เชิงเขาวังด้วยครับ ผมยังไม่เคยไปเลย
แต่อยากไปจัง ผมอ่านมาจากป้ายข้างทางน่ะครับ


เหรียญ เนื้อตะกั่ว พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี


เหรียญ โภคทรัพย์ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม ตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี


เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อนวะ พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรีทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม ชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ


ขอถวายพระพรทรงพระกรุณาโปรดทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพรทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพรทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพรทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะครู ในจังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม ชาย พานิชพรพันธุ์ ผวจ.เพชรบุรี


. เหรียญรวงข้าว พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เพชรบุรี

เส้นทางการท่องเที่ยว หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
ก่อนถึงแวะบูชาวัตถุมงคล พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี
สร้าง วิหารจัตุรมุข วัดหนองหว้า 75 ม. 8 ต.หนองขนาน อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 089 822 1959 ต้องใช้เงินในการก่อสร้าง
ราคารับเหมาค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 10,345,500 บาท
( สิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาท )
ออกจากหาดเจ้าสำราญ แวะเที่ยวหาดปึกเตียนก่อนก็ได้เหรียญ หลังคั่งฝังตะกรุด พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เพชรบุรี


บานประตูแกะสลักวัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งอยู่ อ.เมืองเพชรบุรี
สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีศาลาการเปรียญพระตำหนัก
ไม้สักทั้งหลังที่พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชทานแด่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าแตงโม มีการแกะสลักไม้ที่สวยงาม บนผนัง
พระอุโบสถ มีภาพเขียนเทพชุมนุม อายุกว่า 300 ปี ท่านยังได้มา
สร้างวัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี ยังคงเหลือบานประตูไม้แกะสลัก
บานด้านขาวอยู่ 1 บาน เจดีย์ องค์ใหญ่ 1 องค์ องค์เล็ก 3 องค์เหรีญ พระอาจารย์จิ


ดาราชื่อดัง มาร่วมทำบุญด้วย ณ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี
คุณ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ( ป๋อ ) และครอบครัว
น.ส. พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ( ปู ) และครอบครัวเหรียญ พญาเต่า พระอาจารย์จิ สมจิตโต วัดหนองหว้า เพฃรบุรี


เหรียญ พยาเต่า พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เพฃรบุรีขอถวายพระพรวัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี


 3,980 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย