ทำไปแล้วดีเอง (คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง) การพิจารณาตัวเองอยู่เป็นประจำ จะเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมสิ้นไปของกาย

 terryh    22 ก.พ. 2554

ทำไปแล้วดีเอง (คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง)

การพิจารณาตัวเองอยู่เป็นประจำ จะเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมสิ้นไปของกาย

กายประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูล เน่าอยู่ข้างในทั้งนั้น มันเกรอะกรังออกมาเป็นขี้หู ขี้ตา และขี้ต่างๆ ต้องล้างต้องเช็ดกันอยู่

เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นความเป็นธาตุ ความเป็นปฏิกูลนี้ และความเป็นศีลก็บริสุทธิ์ก็ผุดอยุ่ตรงนั้น

ถ้าหมั่นพิจารณากันอยู่ มันทำให้ดับทุกข์โทษอะไรได้หลายๆ อย่าง

ทำให้รู้สึกว่า การที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมา มันเป็นทุกข์ทั้งนั้น

ถ้าเรารู้จักพิจารณาแล้ว วันเวลาของชีวิต ทุกเวลานาทีจะมีแต่ความรู้จริงเห็นแจ้ง ในความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ความว่างจากตัวตน อยุ่เป็นประจำ

แล้วมันจะเป็นการโค่นทำลายตัวตน ตัวเราของเราที่มันก่อเรื่องวุ่นๆ วายๆ อยู่เป็นประจำวัน

เมื่อเราพยายามทำให้เต็มที่อยุ่ก็ดีแล้ว ไม่ต้องไปหมายผลอะไรขึ้นมาหรอก ตั้งหน้าทำไปก็แล้วกัน เพียรเผากิเลสดับทุกข์เป็นประจำวันเรื่อยๆ แล้วทุกเวลานาทีของชีวิตก็ย่อมเกิดเป็นผลดีไปเอง

 3,816 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย