ชีวิตของเรานี้ เราเป็นผู้สร้าง

 หัวหอม    25 มี.ค. 2554

ปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นมากมายในทุกวันนี้เพราะพวกเราไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริง ตามหลักทางพระพุทธศาสนา เราเป็นผู้สร้างชีวิตของเรา เมื่อเราคิดดี พูดดี ทำดี ก็ได้รับผลดี ถ้าคิดไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเป็นกฎตายตัว แต่เมื่อเราไม่เชื่อ แล้วคิดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไป ทำดีไม่ได้ดี เมื่อเชื่อและรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็มักจะทำความชั่วซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาของสังคม


ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตนี้เราเป็นผู้สร้าง ถ้าเราสร้างเหตุที่ดี ทำดีจะได้รับผลดีแน่นอน ชีวิตของเราก็จะตั้งอยู่ในความดีตลอดไป ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธให้นึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งเข้ามหาปรินิพพาน รวมระยะเวลา45พรรษา จิตใจของท่านบริสุทธิ์ มีพระปัญญาธิคุณ มีพระกรุณาธิคุณ พระองค์ก็ยังต้องประสบกับโลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าปราถนา คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เช่นเหตุการณ์ที่พระญาติถูกพระเจ้าวิฑูฑภะซึ่งเป็นลูกศิษย์ฆ่าตายเป็นจำนวนมาก เป็นต้น เหล่านี้เป็นเพราะกรรมแต่อดีต จึงทำให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น


ดังนั้น เมื่อเรารู้สึกว่าทำไมคนนั้นทำความชั่ว แต่กลับมีลาภ มียศ ก็เช่นเดียวกันคือเป็นเพราะกรรมแต่อดีต พระพุทธเจ้าตรัสเตือนสติไว้ว่า การทำความชั่วแล้วเหมือนได้ดีนั้นให้พิจารณาดูว่า ความจริงแล้วทำชั่วได้ดีไม่มี แต่เพราะความชั่วยังไม่ให้ผลต่างหาก หรืออาจเป็นเพราะมีความดีในอดีตมาก กรรมดีในอดีตยังให้ผลอยู่ การทำความชั่วจึงเหมือนได้ดีก็มี เปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ เมื่อเราปลูกมะเขือเทศ ปลูกปีนี้ก็ออกผลปีนี้ แต่หากเราปลูกมะม่วงอาจจะออกผลในอีก5-6ปี หรือปลูกต้นตาล อาจไม่ได้กินลูกตาลในชาตินี้ จะเห็นได้ว่าแม้แต่ปลูกต้นไม้ก็ยังไม่ได้ออกผลในทันที การทำความดีความชั่วก็เช่นเดียวกัน สมมติถ้าเราเป็นคนเก่งมีไอคิวสูง มีความสามารถ มีอำนาจและบริวารมาก ได้ทำความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมานาน แล้วพอมาทำความชั่วแต่อาจจะยังได้รับลาภ ยศ สรรเสริญก็เป็นได้ นั่นก็เพราะกรรมชั่วยังไม่ได้ออกผลในทันที แต่อย่างไรก็ตามต้องออกผลมาแน่นอน


เรื่องทำความดีแล้วดูเหมือนไม่ได้ดีนั้น พระพุทธองค์ก็ให้กำลังใจว่า ทำดีไม่ได้ดีไม่มี เพียงแต่ขอให้หนักแน่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง อย่ายินดี ยินร้ายกับโลกธรรม8 คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ ก็ต้องมีนินทา มีสุข มีทุกข์ ทั้งหลายนี้ก็เหมือน ลม ฟ้า อากาศ ธรรมชาติจะร้อน ฝนตก หรือเป็นพายุต่างๆ เราก็ยังหนักแน่นในการทำความดีของเรา คือคิดดี พูดดี ทำดี ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้สมบูรณ์
นี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมที่เป็นความจริงคือ ทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว การทำชั่วได้ดีนั้นไม่มี ขอให้เราอย่าหวั่นไหวในเหตุการณ์ภายนอกมากเกินไป ถ้าเราหวั่นไหวมันก็จะเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย หนักแน่นในการ คิดดี พูดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง อนาคตก็ต้องดีแน่นอน

บทความจากหนังสือ วัคซีนธรรมะและจากหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม
   
อยากจะเป็นคนดี คนหนึ่งในสังคม ขยับหน่อยเป็นต้องโดน โดนคนตอกย้ำ จนท้อใจ แต่ในวันนี้เราไม่ได้มีแค่ตัวเรา แต่ยังมีชมรมธรรมะ ที่เป็นผู้ให้ข้อคิด ชี้นำทางเราไปสู่ธรรมะ
คิดว่าธรรมะเข้าถึงยาก ลองให้ใจเรานำทางไปซิ ดีจริงๆ


• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ผ่อนคลาย #4

• ใครจะรู้

• ฆ่าตัวตาย ทำไมถึงบาป ?

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ตายเพราะปาก ( ตักการิยชาดก )

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย