ผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นบาปหรือเปล่าครับ

 wakeup    1 เม.ย. 2554

ขอเรียนถามครับว่าผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นบาปหรือเปล่าครับ
ผมยังเลยไปนึกถึงพระแม่ธรณีผู้เป็นพยานหนึ่งเดียวให้กับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ เมื่อมารมาถามพระพุทธเจ้าว่าใครจะเป็นพยานให้ได้ แต่ทุกวันนี้บางกลุ่มบางพวกก็ทั้งเจาะ ทั้งขุด ทั้งระเบิด ฯลฯ พื้นผิวดินนี้ ลงไปถึงใต้ดินอีก รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ   
บุญ คือ ความสบายใจ บาป คือ ความไม่สบายใจ สิ่งใดที่ทำลงไปแล้วรู้สึกดี รู้สึกสบายใจ อิ่มใจก็ถือว่าเป็นบุญ สิ่งใดที่ทำลงไปแล้วรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจก็ถือว่าทำบาปครับ อันนี้ก็ต้องดูเจตนาของคนทำครับ ว่าทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่า และทำลายเกินความพอดีหรือไม่ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของทุกคนใช้ร่วมกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนครับ


• เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณหนูนิด แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ

• ประสบการณ์ตรง!พิจารณาอริยสัจ4จนเข้าสมาธิเอง

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• โง่ซึมเศร้า

• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส ผู้ใดเป็นพาล แต่รู้สึกความที่ตนเป็นพาลได้ ผู้นั้นยังเป็นเห

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย