ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ผิดศิล5 ไหมครับ

 wakeup    7 เม.ย. 2554

คือเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เราช่วยันปลูกพืชผัก เพาะเห็ด กินเอง เหลือก็ขาย แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจถือศิล5 ข้อที่ว่าห้ามฆ่าสัตยว์ มันจะผิดศิลไหมครับ    
คิดไปคิดมา โดยตรงอาจจะไม่ผิดศิล5 ข้อฆ่าสัตว์ แต่พื้นดินมันเต็มไปด้วยสัตว์ แล้วมันควรทำไงครับ


• เพราะไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริง(หลวงปู่เหรียญ)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่88 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน

• ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย