ศีล5 กับการเพาะปลูกพืชผัก

 wakeup    18 เม.ย. 2554

คนที่รักษาศีล5 จะมีปัญหากับการเพาะปลูกพืชผัก เพาะเห็ด อย่างไร หรือไม่ครับ
ผมกำลังคิดว่า ถ้ารักษาศีล5 คงไม่เหมาะถ้าจะทำอาชีพพวกนี้
หรือว่าไม่เป็นไร?
นึกถึงศีลของพระที่มีแยกออกมาเกี่ยวกับไม่ให้พรากของเขียว ไม่ให้ขุดดิน และ มีการเข้าพรรษาในฤดูฝน
ซึ่งนั่นก็เป็นศีลของพระ เราฆราวาสถ้าจะทำให้สัตว์เล็กๆน้อยๆ ตายก็ไม่เป็นไร นั้นเหรอครับ?   
เจตนามีไหมในขณะขุดดิน ไม่เกี่ยวกันเลย ฆฏิการพราหมณ์เป็นพระอนาคามีบุคคลในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ท่านเป็นช่างปั้นหม้อ ขุดดินปั้นหม้อและวางที่ตลาด ชนเหล่าใดประสงค์เอาหม้อดินไป ชนคนนั้นก็จะเอาเมล็ดข้าวเทใส่ในหม้อนั้น ฆฏิการพราหมณ์เลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอดอย่างนี้ ไปดูฆฎิการสูตร เล่มที่เท่าไหร่ หน้าไหนจำไม่ได้แล้ว เคลียร์ไหม ?


• "ทัพพีไม่รู้รสของแกง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• อุบัติเหตุ...พระธรรมทูต มรณภาพ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

• พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย