ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล"

 terryh    20 เม.ย. 2554

ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล"

คำนินทาใดๆ ไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้
คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะเลวก็เพราะกรรม
หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่
ควรถือความจริงนี้เป็นสำคัญ และ
อย่าทำหรือไม่ทำอะไรเพราะกลัวนินทา
หรือเพราะปรารถนาสรรเสริญ
อย่าทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดี
แต่จงทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัด
ว่าเป็นกรรมดีเท่ากัน แม้ว่าการทำกรรมดีจะมีผู้นินทา

นินทานั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกนินทาเลย
ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ
ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ
แต่คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด
ผู้นินทาคือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี
ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะรับหรือไม่รับก็ตาม
ผู้นินทาย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้นแม้เมื่อถูกนินทาแล้ว ก็ให้คิดว่าผู้นินทาเรา
ได้รับการตอบแทนแล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี

ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น
ผลของกรรมไม่ดีนั้นแหละได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว

เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใด
ความเชื่อในเรื่องกรรม และผลของกรรมมีคุณอย่างที่สุด
ผู้ใดทำกรรมไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น

ความเชื่อเช่นนี้จักทำให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย
เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน
เป็นการป้องกันตนมิให้ทำกรรมไม่ดี
ทั้งทางกายวาจาและใจ
โดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน
ผลจักเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย
__._,_.___
ชอบมากๆค่ะกับบทความนี้ เพราะเรามักเจอเรื่องนินทาเสมอๆ ไม่ว่าในที่ทำงาน หรือในครอบครัว ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่รวมวงนินทาไปกับเค้า และหากเราเป็นผู้ถูกนินทาก็มักจะไม่ตอบโต้ แต่ถือคติที่ว่า ตัวเรารู้จักตัวเองดีที่สุด... 4,178 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย