สมัยพุทธกาลคนมีครอบครัวที่อยากบวช

 wakeup  

สมัยพุทธกาลคนมีครอบครัวที่อยากบวชเขาทำกันอย่างไร
คือก็บวชเลย แค่บอกลูกเมียหน่อย แค่นั้นพอ (คือไม่ต้องขออณุญาติ) อย่างนั้นหรือเปล่า? เพราะถ้าขอลูกเมีย อาจจะไม่ให้ ประมาณว่าเธอต้องอยู่กับฉันไปจนวันตาย

คือไม่มีในพระไตรปิฏก คือจะมีก็แค่ว่าต้องขอพ่อแม่ก่อนแค่นั้นเอง ถึงบวชได้
คือผมเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลนั้นต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแน่ๆ เลยอยากรู้ว่ามีพระสูตรไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ แล้วพุทธตรัชเช่นไร ที่ผมเข้าใจตอนนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีบอกว่าต้องไปขอลูกเมียก่อน เพราะอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าขอเธอ เธอคงจะมีข้ออ้างอะไรเยอะแยะไปหมด ที่ไม่ยอมให้ผู้ชายเราบวช
ขอบคุณครับ
(จริงๆอยากได้ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า/พระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันต้องมีพระสูตรซิ แต่ผมหาไม่เจอน่ะครับ)


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• 160(4/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• นรกแตก !!!

• ธรรมสำหรับต้นไม้ (รุกขธัมมชาดก)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย