ถ้าเรามกมุ่นในเรื่องกาม เราควรทำอย่างไรครับ

 ultra2    24 พ.ค. 2554

ธรรมชาติของผู้ชาย จำเป็นต้องลั่งอสุจิ การอยู่เป็นคู่สามี ภรรยาก็ตาม
เมื่อถึงอารมณ์นั้น แน่นอนมันเป็นเรื่องที่น่าใคร่สำหรับคนทั่วไป
หากเราต้องการลดในเรื่องความมกมุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติ ก็ฝึกจิตพิจารณาว่าร่างกายเป็นของเน่า
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในทางทฤษฎีก็ควรทำแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้นเราควรทำอย่างไรสำหรับเรา คนทั่วไปที่จะลดกิเลสตรงนี้ลงได้

ถามต่อครับสำหรับสามเณรที่กำลังโตเป็นหนุ่ม ธรรมชาติก็สอนเราให้เราต้องมีเพศสัมพันธ์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าฝันเปียก สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านจะอธิบายเหตุการณ์แบบนี้ให้สามเณรหนุ่มนั้นอย่างไร

   
ถ้าเรารู้ว่าการหมกมุ่นในเรื่องกามไม่ดี ให้นึกถึงขี้ อย่าไปใกล้มัน เราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ค่ะ อย่าหลีกหนีปัญหาต่างๆ ให้แก้ไปเรื่อยๆ เพราะทุกคนมีปัญหาตลอด คิดแก้ปัญหาให้ถูกต้อง โดยพิจารณาว่าอันไหนควรทำ อันไหนไม่ควรทำ หรือปรึกษาผู้รู้ เวลาฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้พิจารณาว่าใช่ ไม่ใช่เสมอ ไม่ใช่รับมาใช้โดยไม่ได้ไตร่ตรอง ทางสายกลางทางกามดีสำหรับคนไม่ใช่พระ ครั้งนี้พยายามเลิกไม่ประสบความสำเร็จ ก็ลองใหม่เรื่อยๆ คุณต้องเข้มแข็ง


• "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

• ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย

• การหลอกลวง (ลาภครหิกชาดก)

• โทษของสุรา ๖ ประการ

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• "ธรรมกับจิตใจ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย