วิกฤติปี 2012 มีเวลาเหลืออีกไม่มาก ให้ทุกคนรีบเร่งปฏิบัติ

 จิตพลัดหลง  

ทุกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง เราต้องรีบเร่งปฏิบัติกันได้หรือยัง หรือทำแบบไปเรื่อยๆ..
ความตายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สิ่งกำลังเคลิบคลานเข้ามาที่ละนิดๆ คือภัยพิบัติ 2012 คงพอจะทำไห้เราตระหนักถึงความตายกันได้บ้าง
ให้เร่งๆ ปฏิบัติ.


• ๗ สหชาติ ของพระพุทธเจ้า

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• กุศลส่งตุ๊กแก

• "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย