"นารี..จิตหนึ่งซึ่งหยั่งรู้" บรรยายธรรมในหัวข้อ "นารี...เทวพยากรณ์ สู่การหยั่งรู้บุพกรรมเพื่อนมนุษย์"

 neunglovethai    6 มิ.ย. 2554

คนรู้ใจสำนักพิมพ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย
โดย อ.นารี จากผลงาน "นารี..จิตหนึ่งซึ่งหยั่งรู้"

ในหัวข้อ "นารี...เทวพยากรณ์ สู่การหยั่งรู้บุพกรรมเพื่อนมนุษย์"

ณ หอประชุมพุทธคยา
ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า สี่แยกราชประสงค์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 18.00-20.00 น.

ดำเนินรายการโดย อ.โอด อดิสร (ผู้เขียน)

** 10 ท่านผู้โชคดี ลุ้นรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม เทวพยากรณ์ ฟรี!
สำรองที่นั่งได้ที่ www.dmgbooks.com/register หรือโทร. 0 2685 2254-5

ประสานงานโดย สุรศักดิ์ สีลูกวัด 02 685 2216


ที่มา : สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี


 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย