ทางสายเอก โดย ดร สนอง วรอุไร

 aMANwalking  

มีหนังสือธรรมะมาฝากครับ เชิญดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาได้เลยครับ

๑ ทางสายเอก และอธิษฐานบารมี โดย ดร สนอง วรอุไร

เมื่อด็อกเตอร์หนุ่ม จากประเทศอังกฤษ สนใจจะพิสูจน์สัจธรรมในพุทธศาสนา
พบเห็นอะไร เชิญดาวน์โหลดไปอ่านครับ

http://board.palungjit.com/f14/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A3-175757.html


• วัดนรนาถสุนทริการาม

• การลดน้ำหนักทางกายอาจจะมีผลดีต่อชีวิต แต่การลดนำ้หนักของคำพูด ไม่เคยดีเลย

• อามิสทาน

• ๓๑.ปางชี้อัครสาวก

• ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย