ธรรมะสัญจร จุฬาฯ 10 วัดป่า วันที่ 12-14 ส.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

 deerfreedom    5 ก.ค. 2554

ธรรมะสัญจร จุฬาฯ 10 วัดป่า วันที่ 12-14 ส.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1
จำนวน 10 วัด ณ 5 จังหวัดภาคอีสาน (อีสานเหนือ) วันที่ 12-14 ส.ค. 54
ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู , อุดรธานี , สกลนคร , บึงกาฬ และนครพนม
1. วัดถ้ำกลองเพล อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
– หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
2. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
3. วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
4. วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร (หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโธ)
5. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ (พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ)
- พระครูสุนทรวิหารธรรม (หลวงตาแยง สุขกาโม)
6. วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านข่า อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)
7. วัดถ้ำขามหรือภูขาม อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- นมัสการเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์
8. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)
- พระอาจารย์แปลง สุนฺทโร (พระครูอุดมธรรมสุนทร)
9. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
– หลวงปู่หลอ นาถกโร
10. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)
– หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
เพิ่มเติม http://www.kammatanclub.com


ที่มา : http://www.kammatanclub.com


 4,061 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย