ปลูกฝังธรรมให้ลูกหลานกับโครงการสัปดาห์เด็กๆ โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

 หัวหอม    12 ส.ค. 2554

ปลูกฝังธรรมให้ลูกหลานกับโครงการสัปดาห์เด็กๆ โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ณ มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เลขที่ 3 ถ.กรุงเทพกรีฑา20 แยก7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการอบรมโครงการสัปดาห์เด็กๆ

ครั้งที่ 1 23-24 เม.ย. 2554
ครั้งที่ 2 21-22 พ.ค. 2554
ครั้งที่ 3 25-26 มิ.ย. 2554
ครั้งที่ 4 23-24 ก.ค. 2554
ครั้งที่ 5 27-28 ส.ค. 2554
ครั้งที่ 6 24-25 ก.ย. 2554
ครั้งที่ 7 22-23 ต.ค. 2554
ครั้งที่ 8 26-27 พ.ย. 2554
ครั้งที่ 9 17-18 ธ.ค. 2554

รายละเอียด

1. เด็กอายุ 6-12 ปี เพื่อพัฒนาเด็กให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ

2. จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้งคือวันเสาร์ วันอาทิตย์ (ค้างหนึ่งคืน) ลงทะเบียนเช้าวันเสาร์ เวลา 7.00 - 8.00 น.

3. การแต่งกาย เสื้อขาว กางเกงขาว,ดำ,เทาหรือน้ำตาล (กรุณาเตรียมเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวให้พร้อม ไม่อนุญาตให้ซักผ้า เนื่องจากจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติของผู้อื่นได้)

4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา หากจำเป็นกรุณานำมาฝากที่เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ หากเก็บไว้เองแล้วทรัพย์สินสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. สำหรับผู้ที่ต้องกินยาประจำตัว กรุณาเตรียมยามาให้พร้อมและแจ้งเจ้าหน้าที่อำนวยการ

6. ผู้แพ้อาหารกรุณาแจ้งรายการอาหาร ที่รับประทานไม่ได้ด้วย

วิถีชีวิตเด็กๆ 1คืน2วัน คุณค่าที่ทุกคน...คู่ควร

เสาร์

7.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ / จัดสัมภาระเข้าที่พัก
9.30 - 10.30 น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ / สมาทานศีล / โอวาทเปิดอบรม
10.30 - 11.30 น. แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้น เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหาร
12.30 - 13.00 น. สรุปข้อคิด
13.00 - 13.30 น. เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13.30 - 14.00 น. เจริญสติ เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
14.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมธรรมและคุณธรรม
16.00 - 16.30 น. สรุปข้อคิด
16.30 - 18.00 น. อาบน้ำ / รับประทานอาหาร
18.00 - 19.00 น. เดินจงกรม (นอกสถานที่)
19.00 - 20.00 น. สวดมนต์ทำวัตร / นั่งสมาธิ
20.00 - 21.00 น. ฟังธรรมเทศนา+VCD
21.00 น. พักผ่อน

อาทิตย์

05.00 น. ตื่นนอน / เก็บสัมภาระ
05.30 - 06.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ
06.30 - 07.45 น. เดินจงกรม (นอกสถานที่) / กายบริหาร
07.45 - 08.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์
08.00 - 09.30 น. รับประทานอาหาร / อาบน้ำ
09.30 - 10.00 น. สรุปข้อคิด
10.00 - 10.30 น. เจริญสติ เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
10.30 - 11.30 น. ฟังธรรมเทศนา
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหาร
12.30 - 13.00 น. สรุปข้อคิด
13.00 - 13.30 น. เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13.30 - 14.30 น. ตอบปัญหาธรรม
14.30 - 15.00 น. สมาทานศีล / ขอขมา / โอวาทปิดอบรม / ลากลับบ้าน
15.00 - 16.00 น. ทำความสะอาดสถานที่ (ที่พัก,ห้องน้ำ,ห้องปฏิบัติธรรม และอื่นๆ)

สอบถาม-สมัคร ได้ที่ : โรงเรียนสยามสามไตร เลขที่ 87 ซอยสุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 02-311-0134 , 02-331-6268

   
 4,268 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย