วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคมนี้ มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์สง่า สุภโร เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

 เปรียว    5 ต.ค. 2554

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม โดย  พระปัญญานันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม  จ. ปทุมธานี เจ้าคณะตำบลคอลงหก

เกี่ยวกับพระอาจารย์
ท่านดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดมา รับสนองงานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มีส่วนอย่างมากอีกท่านหนึ่งในการก่อตั้งวัด ปัญญานันทาราม
เพื่อสร้างวัด สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม 02 619 7474
เวปไซท์บ้านอารีย์ http://www.baanaree.net
facebook บ้านอารีย์ http://www.facebook.com/baanareeที่มา : http://www.baanaree.net


 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย