พระไตรปิฏกเสียง ชุด พระพุทธกิจ 45 พรรษา (ปรับปรุงล่าสุด 09-11-54)

 nuttakorn    4 พ.ย. 2554

เชิญโหลดพระไตรปิฎกเสียง ชุด พระพุทธกิจ พรรษา 1-3

http://www.uttayarndham.org/th/season01

จัดทำโดยมูลนิธิอุทยานธรรม
   
สาธุครับ
http://companyjob.jobteenee.com
http://findjob.job-parttimes.com
http://job2easy.com


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ไม่มีอะไรเลยเป็นของตายตัวแน่นอน คนคนเดียวกันอาจมีได้หลายบุคลิก คนที่แสนจะเมตตาก็มี คนที่แสนจะโหดร้ายก็มี มีอยู่ในใจเดียวกัน มันเป็นธรรมดาของปุถุชน

• สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา

• Peaceful Night 💜 Deep Sleep Music 528Hz | Calm Magic Meditation Music

• "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย