โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 mickeyTP    7 พ.ย. 2554สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้จัดพิธีทอดกฐินพระราชทาน “โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาร่วมงานบุญในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง    
 4,262 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย