โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” (พระทันตธาตุ) จากราชอาณาจักรภูฏาน

 mickeyTP    1 ธ.ค. 2554

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดแถลงข่าวโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” (พระทันตธาตุ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย