อเมริการิเริ่มโครงการ Meatless Monday

 terryh    9 ธ.ค. 2554

อเมริการิเริ่มโครงการ Meatless Monday

งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันจันทร์ ช่วยลดโลกร้อน และเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

: เปิดหน้าต่างมองโลก

เปิดหน้าต่างมองโลกวันนี้ มีกระแสการบริโภคที่น่าจับตามองมาเล่าสู่กันฟัง...

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ Meatless Monday

Meatless Monday เป็นโครงการดี ๆ ที่สหรัฐอเมริการิเริ่มขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงดบริโภคเนื้อสัตว์สัปดาห์และ 1 วัน โดยเลือกวันจันทร์เพราะเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานในแต่ละสัปดาห์

ปัจจุบันบริษัทชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการ Meatless Monday อาทิ Toyota Motor Sales, Northern Trust Bank และยังมีบริษัทชั้นนำของโลกด้านการให้บริการอาหาร( Food Services) อย่างโซเด็กซ์โซ่ (Sodexo) ด้วย

Meatless Monday เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย John Hopkins Bloomberg School of Public Health เพื่อต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์(โดยเฉพาะเนื้อวัว) ของชาวสหรัฐฯลง 15% เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ (ลดความเสี่ยงในมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคอ้วน)และสิ่งแวดล้อม
 3,868 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย