ขอเชิญร่วมโปรยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย 2-25 ม.ค.55

 DMCnews    27 ธ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมโปรยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จากทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 รูป พุทธบุตรรุ่นประวัติศาสตร์โลก พระธรรมทายาทรุ่นกองพันสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จำนวนกว่า 1,000 รูป ซึ่งจะออกเดินธุดงค์ธรรมชัยการเดินธุดงค์ธรรมชัย คือการเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น SUPER BIG CLEANING ทางใจอย่างแท้จริงเพราะจะกำจัดบาป อกุศล สิ่งสกปรก วิบากกรรมวิบากมารให้หมดสิ้นไป เพราะเราเดินบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร

ผู้มีส่วนร่วมในบุญนี้ ทั้งหมด ทั้งพระ ทั้งโยม ทั้งเด็ก V – Star และที่จะมาคอยต้อนรับโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัยต้อนรับพระธุดงค์ ล้วนได้บารมี 10 ทัศ ทั้งสิ้น

อัศจรรย์ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นในโลกมาก่อน ได้บังเกิดขึ้นแล้ว ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหา
ปูชนียาจารย์ บนเส้นทางที่ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบ ของคณะพระธุดงค์ผู้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายของคณะพระธุดงค์ นี่คือภาพแห่งมหาปีติที่จะปลุกความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวพุทธทั้งมวลให้ลุกโชนขึ้น และขยายไปสู่ชาวโลกทั้งหมด
ในครั้งพุทธกาลเกิดทุพภิกขภัย ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เมืองไพศาลี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก จึงได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระภิกษุกว่า 500 รูป เสด็จไปโปรด ชาวเมืองจึงได้ทำความสะอาดถนนหนทาง และประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงามเพื่อส่งเสด็จ และด้วยอำนาจพุทธบารมี ทำให้ภัยพิบัติทั้งมวลมลายหายสูญไปทั้งหมด ชาวเมืองที่ล้มป่วยก็หาย อมนุษย์ภูตผีปีศาจก็หลบหนีไป ท้าวสักกะเทวราชและหมู่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิริมงคลทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นกับชาวเมืองโดยทั่วหน้า

มหาอุทกภัย 2554 นี้ได้ทำความเสียหายเดือนร้อนกับพี่น้องชาวไทยอย่างมาก เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้หมดไป คณะพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม จึงได้ตั้งใจเดินธุดงค์ธรรมชัยตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม
ถึง 25 มกราคม พ.ศ.2555

จึงขอเรียนเชิญ...สาธุชนทุกท่านเตรียมกลีบกุหลาบมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย ตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โดยทั่วหน้ากัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ชีวิตเรานับแต่นี้ไป มีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดไป
 3,963 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย