ตักบาตรพระ 10,000 รูป เมืองตรัง 22 ม.ค.55

 DMCnews  

ตักบาตรพระ 10,000 รูป เมืองตรัง

โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ในอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
เวลา 06.30 น.

ณ หน้าหอนาฬิกา ถึงหน้าสถานีรถไฟอำเภอเมืองตรัง

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-596-6833 , 081-958-9938 , 086-942-5675 , 083-644-5199 , 081-569-2655


• "ภาวนาคือการอบรมจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• 06 560821-การเจริญสติทั่วไป (21 ส.ค. 2556) 6/9

• กลอนธรรมะ วุ่น

• ความสลด สังเวช แห่งจิต

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย