เชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ได้บุญกุศลมากมาย

 extrasoul    8 ก.พ. 2555

ขอเชิญสาธุชนที่ต้องการสร้างบุญกุศล กับการสร้างหนังสือธรรมะ ที่มีความถูกต้องตามหลักของศาสนาพุทธ
ได้ประโยชน์ได้สาระ มีคุณค่าในการศึกษาหาความรู้ และสร้างภูมิปัญญาให้คนอ่านอย่างไม่น่าเชื่อ

การให้ความรู้ ให้สาระที่เป็นประโยชน์ ให้ปัญญากับคนอื่น เท่ากับเป็นการให้ "ธรรมทาน"
การให้ "ธรรมทาน" นั้น ได้อานิสงส์มหาศาล ผู้ให้ "ธรรมทาน" จะได้ปัญญา ได้ความรู้ และได้กุศลอย่างไม่สามารถจะอธิบายได้ครบถ้วน

การให้ "ธรรมทาน" คือว่าเป็นการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุด
ได้บุญได้กุศล

ลองอ่านบทความได้ที่ http://www.extrasoul.com/kusol2.html




 3,872 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย