พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 pookmainz    9 ก.พ. 2555

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ โดยมีพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒ (คุณขนิษฐา ชีพชูเกียรติ)
 4,104 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย