วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 ืchpu    12 ก.พ. 2555

วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องด้วยทางวัดเลียบยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง ในการก่อสร้าง ฌาปณสถาน ตอนนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 70% แต่ยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการหมู่บ้านโพนเมืองมะทันขอขอบคุณล่วงหน้า ที่ทุกท่านที่เห็นความสำคัญ ในการก่อสร้างฌาปณสถาน และเป็นประโยชน์ในการทำพิธีทางศาสนา
ขอกุศลครั้งนี้ จงเจริญสุขแก่ทุกท่าน ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ
รายละเอียดต่างๆ ให้สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 084-4974471 หรือ084-4974531( พระอาจารย์ สมปอง ถาวโร )
บัญชีเงินฝากวัดเลียบบ้านโพนเมืองมะทัน ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาม่วงสามสิบ 991-2-64136-1
 4,008 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย