วัดสังฆทานนนทบุรี แจกพระบรมสารีริกธาตุแก่สาธุชนเพื่อบูชาสักการะ

     

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญดำริที่จะแจกพระบรมสารีริกธาตุให้ครบ 84000 องค์เพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชารักษาศีลและปฏิบัติธรรม เริ่มแจกมาครั้งงานมุทิตาเดือนเมษายนรอบแรก รอบสองงานวิสาขบูชา ขณะนี้ยังมีให้สาธุชนที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยนำไปบูชาอีกจำนวนมาก รับได้โดยนำหลักฐานคือบัตรประชาชนไปลงทะเบียนรับที่ศาลาเรือนไทยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00-18.00น.   
กราบอนุโมทนาสาธุด้วยครับ


• อุบาสิกาสำคัญในสมัยพุทธกาล

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่83 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย

• สจฺเจนาลิกวาทินํ ชิเน พึงชำนะคนมักพูดพล่อยๆ ด้วยคำจริง

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• วัดบึง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย