พระพิจิตรธรรมพาที

 lc-kukko    20 เม.ย. 2555

ความรักเหมือนอะไร

ความรัก เหมือน ปุ๋ย ชีวิตเหมือนต้นไม้ (งามและตายเพราะสำลักปุ๋ย ถ้ามันมากเกินไป)

ความรัก เหมือน น้ำ ทำให้เรือลอยได้ และทำให้เรือจมได้

ความรัก เหมือน ซิฟิลิส ทำให้คนตาบอด

ความรัก เหมือน ยาถ่าย ทำให้คนตาโบ๋ กระปลกกะเปลี้ย

ความรัก เหมือน โคถึก คึกคะนอง อยากจะเป็นวีรบุรุษ หรือวีรชน

ความรัก เหมือน ยาทิพย์ ฝันหวาน (สวีทดรีม)

ความรัก เหมือน สถาปนิก เป็นนักวางแผน

ความรัก เหมือน สี ระบายช่วยให้โลกสวยงาม

ความรัก เหมือน ตลาด.. "ยัง มาร์เกต" การค้า - เกิดการแข่งขันมีได้มีเสีย, ขาดทุนกำไร ฯ

ความรัก เหมือน ห่วง เพราะหวง, ห่วง เลยตกห้วง ฯ

ความรัก เหมือน ยาพิษ ผิดหวัง,,,คิดฆ่าตัวตาย

ความรัก เหมือน จราจร บางครั้งปลอดโปร่ง บางครั้งติดขัด

ความรัก เหมือน ยาม ต้องคอยเฝ้า ห่วงใย อาทร เป็นห่วง

ความรัก เหมือน ผงชูรส มากไปก็เลี่ยน, น้อยไปก็กร่อย

พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานนิพนธ์สรุปความรักไว้ว่า,,,

ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน

ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรค-ใดใด

ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิว์ขังไว้

ย่อมโลดจากคอกไป บ่ยอมอยู่ ณ ที่ขัง

ถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลัง

ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่น บ่หวนคิดถึงเจ็บตาย

สรุปแล้ว รักที่ทำให้ชีวิตพร่อง คือ กิเลส (ราคะ), รักที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ คือเมตตา (คุณธรรม) !


พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

เครดิต : หนังสือ "เทศนา วาไรตี้ หน้า ๒๕๙-๒๖๐"
ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม
www.พุทธะ.com

 3,813 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย