สวรรค์๑๖ชั้นมีอะไร?ไปดูกัน

 lc-kukko  

๑๖ ชั้นฟ้า หมายถึง สวรรค์ ๑๖ ชั้น ตามคติความเชื่อของไทยโบราณ ดังที่ปรากฏในหนังสือเรียนธรรมจากผู้ถึงธรรมด้วยตน โดยอาจารสัมปัณโณ ได้จำแนกไว้ดังนี้
ชั้นที่ ชื่อสวรรค์ ลักษณะความเป็นอยู่
๑๖ สรวงสางฟ้า ชั้นสูงสุด เทพมีลักษณะเป็นแสงสว่าง เห็นรูปได้เพียงเงาๆ
๑๕ แถนเทียนฟ้า เทพจะรูปร่างชัดเจน ใบหน้าเหมือนคนอายุ ๕๐ ปี มีเพศชายหญิง
๑๔ แผนเมืองฟ้า ปรากฏเพศหญิงชาย แต่อยู่กันเหมือนเพศเดียวกัน ใบหน้าเหมือนคน ๔๐ ปี
๑๓ เมืองแมนฟ้า มีเพศชายหญิง ใบหน้าเหมือนเด็ก ๑๓-๑๔ ปี มีการขับร้องเล่นสนุก
๔ ชั้นนี้ ไม่มีการเสพกาม เทียบได้กับพรหมโลกตามคติทางพุทธศาสนา
๑๒ ร่วงเมืองฟ้า มีเพศสัมพันธ์ด้วยการมองตากัน ใบหน้าเหมือนคนอายุ ๓๐ ปี
๑๑ สันชื่อฟ้า มีเพศสัมพันธ์ด้วยการสัมผัสกาย วันอุโบสถเว้นการสมสู่ใบหน้าเหมือนคน ๒๐ ปี
๑๐ ลายขวัญฟ้า มีเพศสัมพันธ์ด้วยการเคล้าคลึงเต้านม
๙ อินขวัญฟ้า เทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลบ้านเมือง เช่น พระทรงเมือง หรือพระสยามเทวาธิราช
๘ ฟ้าสรวง เทวดาประเภท พระเสื้อเมือง หรือเทพารักษ์
๗ ฟ้าหนหาว เทวดาที่อยู่ประจำทิศต่างๆ
๖ ใต้ฟ้าสรวง เทพที่อยู่บนพื้นดินร่วมกับมนุษย์ สามารถเห็นและรับรู้การกระทำของมนุษย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง อาจเป็นพวกวิญญาณในเมืองลับแล
๕ เจ้าฟ้าเมือง เทพที่สถิตอยู่ประจำเมืองต่างๆ
๔ เจ้าถิ่นที่ เทวดาประเภทภุมมัฏฐกเทวดา คืออยู่ตามภาคพื้น เช่น พระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา
๓ เจ้าไม้ เทวดาประเภทรุกขเทวดา
๒ เจ้าพราย เทวดาประเภทผู้ทรงความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มีวิมานแบบศาลเจ้า
๑ เจ้าเรือน เทวาประเภทผีบรรพบุรุษ สถิตอยู่ตามบ้านเรือน• ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกิน

• จุดหมายนั้นถ้าไม่ดีงามและไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรม ก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน

• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดร่วมบุญทอดกฐิน

• ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย