คำถามของลูก

   

ลูกถามว่า การที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ทำให้พระชายาเสียพระทัยและเป็นทุกข์หรือไม่ หากพระชายาเสียพระทัยและเป็นทุกข์ การทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นถูกต้องแล้วหรือ เป็นบาปหรือไม่ เพราะอะไร

ขอคำตอบไปบอกลูกหน่อยเถอะค่ะ เพราะที่ตอบไป คงยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่นัก

ขอบคุณมากค่ะ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ลิงติเตียนมนุษย์ (ลิงติเตียนมนุษย์)

• ให้รู้จักพอ ให้รู้จักประมาณตน

• วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

• ดุจ... ขอนไม้ที่ลอยน้ำ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย