ขอเชิญเที่ยว "งานวัดลอยฟ้า" ณ สยามพารากอน วันสุดท้าย (พรุ่งนี้)

 หัวหอม    19 พ.ค. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2498911   


• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

• การขจัดความโลภ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย