อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต

 1000stars  

อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต
วันที่ 3 มิถุนายน เวลา 16:00 จนถึง วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 14:00
มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมและร่วมภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยเฉพาะในปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...เพื่อเตรียมตัวตายอย่างมีสติ เรียนรู้แนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ฝึกสมาธิ และบำเพ็ญบุญกุศลแก่เพื่อนร่วมสังสารวัฏ ด้วยการแผ่ความรักความกรุ...ณา
ให้แก่สัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ

อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต
วิสาขบูชาภาวนา ปีแห่งการฉลองพุทธชยันตี
7 วัน 6 คืน 3-9 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

“ความตายคือเครื่องเตือนความจำให้เราใช้ชีวิตอย่างงดงาม”

เนื้อหาการอบรม : มรณานุสติในพุทธวัชรยาน คัมภีร์มรณศาสตร์ บาร์โดและชีวิตหลังตาย การแตกสลายของธาตุ การบ่มเพาะศรัทธา การเผชิญความเจ็บป่วยและความตาย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติโพวา การทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ รวมทั้งการทำโยคะภาวนาเพื่อสมาธิ

รูปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา
อ่านคัมภีร์ร่วมกัน

นำภาวนา : รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์-ลดารมภ์ อาจารย์สอนพุทธวัชรยาน ผู้บรรยายเรื่องการเตรียมตัวตายแบบทิเบตในหลายสถาบัน อดีตนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.มิว เยินเต็น ผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดตกเต็น ทิเบตตะวันออก อาจารย์สอนภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต

นำโยคะภาวนา : อ.วรรณวิภา มาลัยนวล (ครูอ๊อด) จิตอาสาและคณะทำงานพันดารา วิทยากรจากสถาบันโยคะวิชาการและเครือข่ายชีวิตสิกขา

สถานที่อบรม : ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน)
ธรรมาศรมแบบทิเบตและสถานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ซึ่งนอกจากจะมีความเงียบสงบ งดงาม ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับพรจากพระอาจารย์สำคัญหลายท่านของทิเบต

ที่พัก : ห้องพัก 2-3 คนต่อหนึ่งห้อง เตนท์เดี่ยว เตนท์ครอบครัว
ทางมูลนิธิจะเตรียมผ้าห่ม หมอน ถุงนอน ผ้ารองเต้นท์ และเครื่องอำนวยความให้


อาหาร : อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อต่อวัน (มีน้ำปานะบริการผู้งดอาหารเย็น)

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือโดยรถตู้ที่มูลนิธิเช่าให้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาทสำหรับการเดินทางไปกลับ

บริจาคร่วมกิจกรรม : 2500-5000 บาท เป็นค่าอาหารตลอดการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ที่ไม่สามารถบริจาคร่วมกิจกรรมได้ ทางมูลนิธิจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป


เงื่อนไขการอบรม : (1) ขอให้ผู้เข้าอบรมอยู่ภาวนาจนครบทั้ง 7 วัน เพื่อให้ได้รับผลเต็มที่จากการปฏิบัติ (2) ผู้เข้าอบรมต้องถือศีลเงียบ (อนุญาตเพียงการสวดมนตราเพื่อแผ่ความกรุณาแด่สัตว์โลกหกภพภูมิ) ระหว่างเวลา 21.00 - 07.00 น. ตั้งแต่วันวิสาขบูชาจนจบกิจกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทางวาจา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (4 มิถุนายน 2555) : ขอเชิญทุกท่านเดินเวียนเทียน ถวายดวงประทีป ณ บริเวณก่อสร้างพระมหาสถูปเพื่อน้อมรำลึกถึงการตรัสรู้และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกในวันวิสาขบูชา
แจ้งความจำนง (พร้อมกรอกใบสมัคร)ได้ที่ [url]1000tara@gmail.com[/url]
โทร 087-829-9387; 083-300-8119

กำหนด
วันที่ 3 มิถุนายน 2555
13.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ ออกเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
16.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เข้าที่พัก ปฐมนิเทศ
17.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. ภาวนา
21.00 น. เข้านอน

วันที่ 4 มิถุนายน 2555 (วันวิสาขบูชา)
*วันแรกของการถือศีลเงียบในตอนหัวค่ำถึงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น 21.00 น. - 07.00 น.
5.30 น. ตื่นนอน
6.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. เดินภาวนา ทำวัตรเช้า
8.30 น. อาหารเช้า
10.00 น. อบรมพื้นฐานการภาวนา
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. อบรมเตรียมตัวตาย
16.00 น. พัก
16.30 น. โยคะภาวนาเพื่อสมาธิ
17.30 น. อาหารเย็น
19.00 น. เดินเวียนเทียนและถวายดวงประทีปที่บริเวณพระมหาสถูป
20.00 น. อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ
21.00 น. เข้านอน

วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555
*ประเด็นอบรมเปลี่ยนไปทุกวันตามลำดับของเนื้อหาในคัมภีร์*
5.30 น. ตื่นนอน
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. ทำวัตรเช้า และ/หรือเดินภาวนา
8.30 น. อาหารเช้า
9.30 น. อบรมเตรียมตัวตาย
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. อบรมเตรียมตัวตาย
16.15 น. พัก
16.30 น. โยคะภาวนาเพื่อสมาธิ
17.30 น. อาหารเย็น
19.00 น. ภาวนา
21.00 น. เข้านอน

วันที่ 9 มิถุนายน 2555
5.30 น. ตื่นนอน
6.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. ทำวัตรเช้า
8.30 น. อาหารเช้า
9.30 น. ศิลปะแห่งการดำรงชีวิต ข้อแนะนำจากการอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ใบสมัคร
“อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต”
(วิสาขบูชาภาวนา ปีแห่งการฉลองพุทธชยันตี)
3-9 มิถุนายน 2555 ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้และส่งกลับมายัง [url]1000tara@gmail.com[/url] หรือส่งโทรสารที่ 02 511 4112

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาภาวนา

ชื่อและนามสกุล....................................................................................................................................

ที่อยู่.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................................

อีเมล์....................................................................................................................................................

การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิพันดารา
......ครั้งแรก
.......เคยร่วมกิจกรรม (โปรดระบุ).................................................................................

6. การเดินทาง
.......เดินทางมาเอง ......เดินทางกับรถตู้ที่มูลนิธิจัดหา

7. บริจาคร่วมกิจกรรม

*กรุณาแจ้งความจำนงและโอนเงินล่วงหน้าภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555*
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 038-4-31667-8

บริจาคร่วมกิจกรรมจำนวน..............................................บาท
จ่ายค่ารถจำนวน..............................................................บาท
ร่วมสมทบทุนให้ผู้อื่นได้ร่วมปฏิบัติธรรม...........................บาท
รวม.........................................บาท


ในกรณีที่มีการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบโดยด่วนที่สุด
หากยกเลิกภายใน 5 วันก่อนวันจัดกิจกรรม มูลนิธิขออภัยที่ไม่สามารถคืนค่าลงทะเบียนให้ได้

ติดต่อมูลนิธิ : โทร 087-829-9387; 083-300-8119• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

• วัดตูม

• วัดนางนอง วรวิหาร

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย