ข้อสงสัยในเรื่องสังฆทาน

 คืนถิ่น    12 มิ.ย. 2555

คือผมมีข้อสงสัยน่ะครับว่าการที่เราใส่บาตรโดยไม่เลือกเฉพาะเจาะจงกับพระสงฆ์หรือสามเณรรูปใด
โดยอธิษฐานในกรณีใส่บาตรว่า ขอมอบให้ภิกษุหรือสามเณรรูปนั้นเป็นตัวแทนสงฆ์สำหรับกรณีนั้นเลย เพราะของบิณบาตรท่านมักไม่ได้เอามารวมกันแล้วแบ่ง จะเป็นสังฆทานได้หรือไม่ เพราะจำได้ว่าพระพุทธองค์เคยตรัสสอนพ่อค้า่ฟืนหรือชายตัดฟืนก็ไม่ทราบว่าควรถวายสังฆทานดีกว่าที่จะกล่าวว่าถวายทานพระอรหันต์เพราะปุถุชนไม่สามารถทราบได้หรอก ไม่น่าจะแปลว่าพระพุทธองค์ทรงให้ชายคนนั้นนิมนตร์พระมาที่บ้านอีกสามรูปเพราะท่านก็ไม่ได้ตรัสว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ อยู่ที่โยนิโสมนสิการมากกว่าพิธีกรรมหรือเปล่าครับ เพราะเราใส่บาตรก็เพราะนั่นคือสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่ใครจะมาถือบาตรเดินอย่างนั้นเราก็ไม่ใส่และเวลาใส่ก็ไม่เฉพาะเจาะจงกับรูปใดหรือวัดใดเลย ไปที่ไหนหากเจอพระบิณบาตรก็ใส่จะอธิษฐานสังฆทานให้พระรูปนั้นเป็นตัวแทนสงฆ์โดยปริยายได้หรือเปล่าครับ   
อีกนิดนึงคือถ้าต้องนิมนตร์พระมาที่บ้านอีกสามรูปกำลังทรัพย์ชายคนนั้นอาจไม่พอน่ะครับเพราะเค้าเป็นแค่คนตัดฟืนหรือหาฟืน


• วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• จะต้องพัฒนาคุณภาพของคน ด้วยการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่หาความรู้ แต่ให้รู้จักเรียนรู้เรียนทำ ให้มีสำนึกในการที่จะฝึกตน

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "สัญญาคือความจำ กับสติ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย